Archive for ‘Οι προτάσεις μας’

Σεπτεμβρίου 11, 2007

Πολιτισμός στην καθημερινή ζωή

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέλουν:

 • Η τέχνη και ο πολιτισμός να είναι υπόθεση της καθημερινότητας παντού, να γίνουν τα μη βίαια όπλα του μέλλοντος ενάντια στον σκοταδισμό και τη βία
 • Το αστικό περιβάλλον να διατηρεί, να προστατεύει και να αναδεικνύει στοιχεία της ιστορικότητάς του.
 • Ο πολιτισμός να μην καθορίζεται από τις χρηματοδοτήσεις ή τις προτεραιότητες των εταιριών. Ενθαρρύνουμε εναλλακτικούς και οριζόντιους τρόπους καλλιτεχνικής παραγωγής.
 • Τα ΜΜΕ να γίνουν παράγοντες πολιτισμού, πληροφόρησης κι ευαισθητοποίησης, καλλιέργειας υψηλής αισθητικής και κριτικής σκέψης, πραγματικού εκσυγχρονισμού της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.
 • Υπεράσπιση του πολιτικού πολιτισμού και της δημοκρατικής κουλτούρας.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Advertisements
Σεπτεμβρίου 8, 2007

Παιδεία

Θεωρούμε υποχρέωση της κοινωνίας να προσφέρει δωρεάν ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσιτό σε όλους και που θα επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο να έχει βασικές γνώσεις για το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας, θα προσφέρει ισότιμες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες αλλά και θα συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας, κριτικής συνείδησης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Εναλλακτικό σχολείο που προάγει την κοινωνική υπευθυνότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
 • Ενίσχυση του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
 • Σχολεία συμφιλιωμένα με την φύση
 • Διατήρηση της αυτονομίας του πανεπιστημίου και του δημόσιου χαρακτήρα του.
 • Διαφάνεια των όρων της έρευνας, ενάντια στον έλεγχό της από εταιρείες, επιχειρηματικά συμφέροντα και στρατιωτικούς οργανισμούς

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Σεπτεμβρίου 2, 2007

Υγεία πέρα από την ιατρική

Πολιτική για την υγεία σημαίνει κυρίως παρέμβαση στις αιτίες που την υπονομεύουν καθημερινά.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Την υλοποίηση του συνόλου των Πράσινων Προτάσεων που θα έχουν και προφανή παράπλευρα οφέλη τόσο στην υγεία των πολιτών όσο και στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Ολοκληρωμένες πολιτικές περιορισμού και πρόληψης ατυχημάτων.
 • Επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους
 • Αλλαγή νομοθεσίας και πολιτικής περί ναρκωτικών με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της βλάβης και όχι την καταστολή.
 • Θεσμοθέτηση και ενσωμάτωση των εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων αναγνωρισμένων για την αποτελεσματικότητά τους. Δικαίωμα επιλογής θεραπευτικού συστήματος σε κάθε ασθενή.
 • Τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα.
 • Πλαίσιο προστασίας και κοινωνικός έλεγχος απέναντι στη γενετική έρευνα και μηχανική.
 • Ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Σεπτεμβρίου 1, 2007

Για μια ανοικτή κοινωνία

Για μας, συμπολίτες μας είναι όλοι όσοι μοιράζονται μαζί μας τον τόπο που ζούμε, ανεξάρτητα από καταγωγή, ιθαγένεια, θρήσκευμα, ηλικία, φύλο, αρτιμέλεια, αγοραστική δύναμη, κοινωνική θέση, πολιτισμική ταυτότητα ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Εξασφάλιση ευνοϊκής και ισότιμης πρόσβασης στην εργασία για τις γυναίκες, παροχές υπηρεσιών στο σπίτι, οικογενειακή πολιτική που να ευνοεί την προσωπική αυτονομία, αναβαθμισμένη νομοθεσία για την βία λόγω φύλου (ενδοοικογενειακή και μη), μέριμνα για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πάταξη του trafficking γυναικών και παιδιών.
 • Κύρωση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών συνθηκών για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
 • Ισότιμη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και ανάδειξη του πλούτου που αποτελούν: Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος για άσυλο, ανθρώπινες συνθήκες για τους πρόσφυγες, υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης προς όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες, αποκεντρωμένους χώρους λατρείας και πολιτιστικά κέντρα, αυτόματη παραχώρηση ελληνικής ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από νόμιμα εγκατεστημένους γονείς.
 • Προσπελάσιμους δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, προγράμματα υποστήριξης στο σπίτι, δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας και μέτρα για τους αστέγους, νομοθετική κατοχύρωση του πολιτικού γάμου ή της συγκατοίκησης στα ζευγάρια του ίδιου φύλου.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Σεπτεμβρίου 1, 2007

Ασφάλεια – ανθρώπινα δικαιώματα

Μια πολιτική που στοχεύει στην «ασφάλεια», περιορίζοντας την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Πρόληψη της κοινωνικής έντασης μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης. Κοινωνική πολιτική που μειώνει τα αίτια της εγκληματικότητας.
 • Απόλυτη προσήλωση στην δημοκρατία και στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως άμυνα απέναντι στην τρομοκρατία.
 • Όχι σε κάθε προσπάθεια θεσμοθέτησης/νομιμοποίησης της χρήσης ή της απειλής χρήσης βασανιστηρίων.
 • Κατοχύρωση του δικαιώματος άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Αύγουστος 31, 2007

Κλιματική αλλαγή – ενέργεια – μεταφορές

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί ριζικό επαναπροσδιορισμό του ποια ενέργεια, πόση ενέργεια και με ποιον τρόπο καταναλώνουμε αλλά και των αναγκών που «πρέπει» να εξυπηρετήσουμε. Η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τον λιγνίτη είναι μονόδρομος.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών με εγχώρια δράση και αξιοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.
 • Άμεση αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ήπιο και αποκεντρωμένο τρόπο, μετά από πληροφόρηση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Οικονομικά και τεχνικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, κατάργηση των σημερινών έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα.
 • Άμεση αλλαγή των οικοδομικών κανονισμών στην κατεύθυνση των κτιρίων με ενεργειακή αυτάρκεια.
 • Ενεργειακή αξιοποίηση των αγροκτηνοτροφικών και αστικών αποβλήτων (αξιοποίηση βιοαέριου, βιοκαύσιμα).
 • Ενίσχυση της εγχώριας έρευνας και παραγωγής σύγχρονων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Αποκλεισμό κάθε σκέψης για πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα. Συμμετοχή της χώρας στους διεθνείς αγώνες ενάντια στην πυρηνική ενέργεια, ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες.
 • Ειδικός φόρος στα καύσιμα αποκλειστικά για χρηματοδότηση επενδύσεων στον σιδηρόδρομο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πεζοδρομήσεις-ποδηλατοδρομήσεις.
 • Μορατόριουμ στις επενδύσεις για αυτοκινητοδρόμους, επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου.
 • Ενίσχυση-κατοχύρωση του ποδηλάτου, της πεζής κίνησης και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και μείωση της χρήσης ΙΧ στις αστικές περιοχές.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Αύγουστος 31, 2007

Οικονομία της βιωσιμότητας και της συμμετοχής

Επιδιώκουμε την δημιουργία ενός οικονομικού συστήματος με κριτήρια την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αποκέντρωση. Προτείνουμε νέα πρότυπα ευημερίας που υπερβαίνουν τον καταναλωτισμό και την πάση θυσία μεγέθυνση των οικονομικών δεικτών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βασικό κριτήριο την περιβαλλοντική και κοινωνική τους συνεισφορά.
 • Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος προς κοινωνική και περιβαλλοντική κατεύθυνση μέσα από: την μείωση των φόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την κλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεγάλα εισοδήματα, τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες και κληρονομιές, την αύξηση της φορολογίας στις κερδοσκοπικές χρηματιστηριακές συναλλαγές και στην μεταβίβαση μετοχών Α.Ε., την θέσπιση ειδικών φόρων κατανάλωσης αποκλειστικά για την χρηματοδότηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, ενέργειας και νερού, της επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης υλικών, της οικονομικής δραστηριότητας μικρής κλίμακας και κοινωνικής αναφοράς.
 • Αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα από την κατοχύρωση ελάχιστου εγγυημένου «εισοδήματος του πολίτη», την ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα πράσινων δραστηριοτήτων έντασης εργασίας, την ενίσχυση της επιστροφής στην ύπαιθρο, την μείωση του χρόνου εργασίας και την προστασία ειδικών κατηγοριών πολιτών.
 • Βιώσιμη παραγωγή με ευθύνη του παραγωγού για όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Ενίσχυση του κριτικού καταναλωτικού κινήματος. «Πράσινες» προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Οικολογικά κριτήρια στις αγορές.
 • Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και της βιώσιμης αλιείας, των ολοκληρωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας και της παραμονής στην ύπαιθρο, ορθολογικοποίηση των αγροτικών επιδοτήσεων με βάση αγροπεριβαλλοντικά σχέδια
 • Να κηρυχθεί ολόκληρη η χώρα «ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα» με αυστηρές σχετικές νομοθετικές εγγυήσεις σε όλους τους τομείς.
 • Υπέρβαση του μοντέλου τουρισμού των μεγάλων συγκροτημάτων με καθορισμό της οικολογικής αντοχής κάθε περιοχής, ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού που συμβάλλουν στην γενικότερη βιωσιμότητα της περιοχής και διατηρούν μακροχρόνια τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηιρστικά των περιοχών
 • Στήριξη και ανάπτυξη μορφών «κοινωνικής οικονομίας» που εξυπηρετούν ταυτόχρονα κοινωνικούς (άρση κοινωνικού αποκλεισμού, δημιουργία θέσεων απασχόλησης) και περιβαλλοντικούς στόχους.

*
(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Αύγουστος 30, 2007

Φυσικό και δομημένο περιβάλλον

Η Ελλάδα συνεχίζει να κινείται αντίθετα με κάθε έννοια αειφορίας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν:

 • Δημιουργία χωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας.
 • Απόλυτη και αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, άμεση κατάρτιση δασολογίου σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταγματικές επιταγές.
 • Ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων με προστασία από ρύπανση και εξάντληση, έμφαση στην μείωση της σπατάλης του νερού και τη διαχείριση της ζήτησης, αξιοποίηση απόβλητων και όμβριων υδάτων, προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας. Οικονομική και θεσμική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης με διαφανείς διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια
 • Χωροταξικό Σχεδιασμό με κριτήριο την προστασία των φυσικών πόρων και την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη των μικρότερων πόλεων και οικισμών, με στόχο την ενθάρρυνση της αποκέντρωσης. Άρση της δυνατότητας οικιστικής δόμησης εκτός σχεδίου, πρακτικές ήπιου και βιώσιμου αστικού σχεδιασμού φιλικού στον πολίτη με επιστροφή της φύσης στις πόλεις.
 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Εναλλακτικής Διαχείρισης των απορριμμάτων με βασικούς άξονες την επαναχρησιμοποίηση, τη μείωση των σκουπιδιών, την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση.
 • Προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )

Αύγουστος 28, 2007

Συμμετοχική δημοκρατία – ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Η δημοκρατία μπορεί να είναι ουσιαστική μόνο αν αποκτήσει άμεσο και συμμετοχικό χαρακτήρα και αποδεικνύει καθημερινά ότι αφορά και τις ομάδες που έχουν περιορισμένη κοινωνική δύναμη.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν

ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και αποκομματικοποίηση της διοίκησης:

 • Προώθηση θεσμών και πρακτικών άμεσης δημοκρατίας.
 • Έμφαση και κίνητρα στην αποκέντρωση με εκλεγμένους και οικονομικά αυτοδύναμους περιφερειακούς θεσμούς με ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.
 • Ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του κοινοβουλίου, αναβάθμιση της διαβούλευσης με κοινωνικές ομάδες, ετήσιες εκθέσεις όχι μόνο οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών και κοινωνικών πεπραγμένων από τα Υπουργεία.
 • Καθιέρωση της απλής αναλογικής.
 • Χωρισμό κράτους-εκκλησίας για θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους.
 • Ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

*

(Πηγή: http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/Perilipsi_Programmatos.html Το πλήρες κείμενο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν ετοιμάσει οι Οικολόγοι- Πράσινοι, εδώ:

http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/EcoGreens_Programma.pdf )